Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020 (bezpłatne):
– eksperymenty przyrodnicze,
– koło matematyczne „Matematyka olimpijczyka”,
– zajęcia z programowania,
– koło plastyczne,
– szachy,
– fitness dla dzieci,
– ceramika,
– zabawy z językiem chińskim,
– trening umiejętności społecznych,
– zajęcia z artterapii z elementami historii sztuki dla dzieci,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia dodatkowo płatne:
– jiu-jitsu,
– zajęcia logopedyczne,
– terapia ręki,
– nauka gry na gitarze lub na skrzypcach.