O nas

Historia Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Warszawie – Wesołej

 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich powstała 1 września 2004 roku. Pomysł zrodził się w głowie pierwszej właścicielki szkoły Justyny Jurzyńskiej, która wówczas była nauczycielką historii w prywatnej szkole w Sulejówku i jej męża Krzysztofa Jurzyńskiego. Od roku szkolnego 2018/2019 dyrektorem i właścicielem szkoły jest Artur Abramowicz.

W pierwszym roku istnienia funkcjonowała tylko klasa I z siedmioma uczniami prowadzona przez Zofię Ratyńską. Charakter szkoły współtworzyła również młoda, tuż po studiach Katarzyna Kupiecka, która wówczas pracowała w świetlicy szkolnej, koordynując wszystkie zajęcia pozalekcyjne.

W latach następnych powiększała się liczba uczniów w szkole i w chwili obecnej uczy się w niej średnio 30 – 40 dzieci w klasie 0, I, II i III. Pracuje w niej 10 nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych. Szkoła z racji przytulnego budynku i małej liczby oddziałów stała się bezpieczną, rodzinną placówką. Rodzice bez obaw zostawiają w niej swoje pociechy od rana do późnego popołudnia. Po zajęciach edukacyjnych,  uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć dodatkowych stymulujących ich rozwój oraz poszerzających zainteresowania. Do nich należą: ceramika,  zajęcia plastyczne, teatrzyk szkolny, jujitsu, język angielski. Oprócz rozszerzonego programu języka angielskiego, szkoła w ramach czesnego oferuje także naukę języka hiszpańskiego. Dzieci są pod stałą opieką logopedy i psychologa.

Szkoła kładzie nacisk na aspekty wychowawcze i społeczne rozwoju dziecka. Promuje kulturę osobistą, znajomość zasad współżycia społecznego. Od początku istnienia współpracuje z Parafią Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej w zakresie pracy katechetycznej i sakramentów.

Idea powstania osobnego oddziału klas 0 – 3 dla szkół im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

Szkoła realizuje odpowiednie, dobrane do tej grupy wiekowej programy nauczania i uroczystości szkolne. Szkoła mieści się również w samodzielnym budynku, gwarantując dzieciom w wieku 6-9 lat komfortowe i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Po ukończeniu naszej szkoły uczniowie rozpoczynają naukę w klasie IV w budynku szkoły w Sulejówku lub w Rembertowie. Szkoła stanowi idealne przygotowanie do pracy uczniów w starszych klasach naszych szkół aż do liceum włącznie.

Szkoła ze względu na kadrę nauczycielską, atmosferę pracy i warunki lokalowe umożliwia dzieciom łagodne i bezstresowe wejście w etap nauki szkolnej. Pierwszy etap szkoły to czas niezwykle ważny w życiu każdego człowieka. Czas kształtowania nawyków, upodobań i wyrabiania w sobie stosunku do szkoły. Naszym celem jest zachęcenie dziecka do nauki i pokazania mu szkoły jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego.

Szkoła im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich chce:
– aby czas w którym dzieci przebywają w naszej placówce był maksymalnie wykorzystany.
– w godzinach 8-17:30 musi znaleźć się czas na naukę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia, zabawę rozwijającą kreatywność dziecka ale także czas na odrobienie lekcji. Po powrocie do domu dziecko i rodzic powinni mieć czas na odpoczynek i bliskość niezwiązaną z aktywnością szkolną.

Do tradycji szkoły należą liczne wyjazdy do teatrów i muzeów (korzystamy z rocznych programów proponowanych przez muzea i teatry), a także wycieczki jednodniowe do różnych ciekawych miejsc w Polsce.

Klasy mogą liczyć maksymalnie 15 osób.

MODEL WYCHOWANKA

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH W WARSZAWIE WESOŁEJ

Uczeń:
– jest zainteresowany nauką, czerpie radość z nauki i poznawania świata,
– uczy się języków obcych i obsługi komputera,
– odznacza się dużą kulturą osobistą,
– jest uczciwy, sprawiedliwy, wrażliwy, tolerancyjny,
– jest asertywny i umie opanować agresję,
– jest przywiązany do tradycji,
– umie współdziałać w grupie,
– jest wrażliwy na piękno przyrody,
– jest wrażliwy na drugiego człowieka, opiekuńczy,
– zna prawa własne i innych,
– dba o własne zdrowie, przestrzega zasad higieny.