O nas

Historia Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
w Warszawie – Wesołej

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich powstała 1 września 2004 roku. Pomysł zrodził się w głowie pierwszej właścicielki szkoły Justyny Jurzyńskiej ówczesnej nauczycielki historii w prywatnej szkole w Sulejówku i jej męża Krzysztofa Jurzyńskiego. Szkoła miała być uzupełnieniem oddziałów prywatnej szkoły z Sulejówka, stąd też przyjęła imię tamtej placówki. Począwszy od roku szkolnego 2018/19 szkoła stała się integralną całością szkół im. Z i J Moraczewskich, których właścicielem jest Artur Abramowicz

W pierwszym roku istnienia funkcjonowała tylko klasa „I” z siedmioma uczniami prowadzona przez Zofię Ratyńską. Charakter szkoły współtworzyła również młoda, tuż po studiach Katarzyna Kupiecka, która wówczas pracowała w świetlicy szkolnej koordynując wszystkie zajęcia pozalekcyjne.

W latach następnych powiększała się liczba uczniów w szkole i  chwili obecnej uczy się w niej średnio 30 – 40 dzieci w klasie I, II i III, pracuje 10 nauczycieli i instruktorzy zajęć pozalekcyjnych . Szkoła z racji przytulnego budynku i małej liczby oddziałów stała się bezpieczną, rodzinną placówką. Rodzice bez obaw zostawiają w niej swoje pociechy od rana do późnego popołudnia. Po zajęciach edukacyjnych,  uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć dodatkowych stymulujących ich rozwój oraz poszerzających zainteresowania. Do nich należą: ceramika,  zajęcia plastyczne, teatrzyk szkolny, jujitsu, język angielski. Oprócz rozszerzonego programu języka angielskiego, szkoła w ramach czesnego prowadzi także drugi język w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Szkoła kładzie nacisk na aspekty wychowawcze i społeczne rozwoju dziecka. Promuje kulturę osobistą, znajomość zasad współżycia społecznego . Od początku istnienia współpracuje z Parafią Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej w zakresie pracy katechetycznej i sakramentów.

Idea powstania osobnego oddziału klas 0 – 3 dla szkół im.Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich oddział nauczania zintegrowanego istnieje od 2004 roku. Pierwotnie powstała jako brakujące oddziały do istniejącej już w Sulejówku szkoły podstawowej składającej się z klas 4-6. W chwili obecnej placówka jest integralną częścią szkół im. Z i J Moraczewskich. Realizuje odpowiednie, dobrane do tej grupy wiekowej programy nauczania i imprez. Szkoła mieści się również w samodzielnym budynku, gwarantując dzieciom w wieku 6-9 lat komfortowe i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Po ukończeniu naszej szkoły uczniowie  zmieniają budynek i rozpoczynają naukę w klasie IV w budynku szkół Moraczewskich w Sulejówku lub w nowo powstałej szkole w Rembertowie. Szkoła stanowi idealne przygotowanie do pracy uczniów w starszych klasach naszych szkół aż do liceum włącznie.

Szkoła ze względu na kadrę nauczycielską, atmosferę pracy i warunki lokalowe umożliwia dzieciom łagodne i bezstresowe wejście w etap nauki szkolnej. Pierwszy etap szkoły to czas niezwykle ważny w życiu każdego człowieka. Czas kształtowania nawyków, upodobań i wyrabiania w sobie stosunku do szkoły. Naszym celem jest zachęcenie dziecka do nauki i pokazania mu szkoły jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego.

Szkoła im.Moraczewskich chce:
– aby czas w którym dzieci przebywają w naszej placówce był maksymalnie wykorzystany.
– w godzinach 8-17:30 musi znaleźć się czas na naukę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia, zabawę rozwijającą kreatywność dziecka ale także czas na odrobienie lekcji. Po powrocie do domu dziecko i rodzic powinni mieć czas na odpoczynek i bliskość nie związaną z aktywnością szkolną.

W dzisiejszych czasach rodzice pragnąc zapewnić dziecku dobre warunki rozwoju poszukują dla niego różnych zajęć pozaszkolnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasza placówka w tzw czasie świetlicowym gwarantuje szeroki katalog ciekawych i profesjonalnie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

Do tradycji szkoły należą liczne wyjazdy do teatrów i muzeów (korzystamy z rocznych programów proponowanych przez muzea i teatry), a także wycieczki jednodniowe i zielone szkoły  . W latach ubiegłych nasi uczniowie m.in. wędrowali w ramach Zielonej Szkoły po Tatrach i Bieszczadach, poznawali mazurską przyrodę, byli zapoznawani z historią średniowiecznych zamków na Pomorzu. Szczegółowy plan imprez szkoła co roku przedstawia rodzicom.

Klasy mogą liczyć maksymalnie 15 osób .

MODEL WYCHOWANKA

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH W WARSZAWIE WESOŁEJ

Uczeń:
– jest zainteresowany nauką, czerpie radość z nauki i poznawania świata,
– uczy się języków i obsługi komputera,
– odznacza się dużą kulturą osobistą,
– jest uczciwy, sprawiedliwy, wrażliwy, tolerancyjny,
– jest asertywny i umie opanować agresję,
– jest przywiązany do tradycji,
– umie współdziałać w grupie,
– jest wrażliwy na piękno, zatroskany o ochronę przyrody,
– to krytyczny odbiorca informacji podawanych w środkach masowego przekazu,
– jest wrażliwy na drugiego człowieka, opiekuńczy,
– zna własne i cudze prawa, szanuje je,
– dba o własne zdrowie, przestrzega zasad higieny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich powstała 1 września 2004 roku. Pomysł zrodził się w głowie właścicielki szkoły Justyny Jurzyńskiej ówczesnej nauczycielki historii w prywatnej szkole w Sulejówku i jej męża Krzysztofa Jurzyńskiego. Szkoła miała być uzupełnieniem oddziałów prywatnej szkoły z Sulejówka, stąd też przyjęła imię tamtej placówki. Merytorycznej pomocy w realizacji tego pomysłu podjęła się Zofia Ratyńska długoletnia nauczycielka nauczania zintegrowanego. Obecnie szkoła pozostaje właściwie niezależną placówką współpracującą z innymi szkołami w naszej dzielnicy. Piękny zabytkowy budynek stał się siedzibą małej szkółki dla uczniów klas od „0” do III.

W pierwszym roku istnienia funkcjonowała tylko klasa „I” z siedmioma uczniami prowadzona przez Zofię Ratyńską. Charakter szkoły współtworzyła również młoda, tuż po studiach Katarzyna Kupiecka, która wówczas pracowała w świetlicy szkolnej koordynując wszystkie zajęcia pozalekcyjne.

W latach następnych powiększała się liczba uczniów w szkole i w roku obecnym 2006/2017. W chwili obecnej uczy się 42 dzieci w klasie I, II i III, pracuje 9 nauczycieli i 10 instruktorów zajęć pozalekcyjnych. Szkoła z racji przytulnego budynku i małej liczby oddziałów stała się bezpieczną, rodzinną placówką. Rodzice bez obaw zostawiają w niej swoje pociechy od rana do póź- nego popołudnia. Po zajęciach edukacyjnych, w ramach których jest nauka pływania na basenie oraz lekcje wychowania fizycznego na hali sportowej przy Akademii Sztuki Wojennej  w Rembertowie, uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć dodatkowych stymulujących ich rozwój oraz poszerzających zainteresowania. Do nich należą: ceramika, szkółka tańca, zajęcia plastyczne, teatrzyk szkolny, koło regionalne, rytmika, jujitsu, język angielski.

Szkoła kładzie nacisk na aspekty wychowawcze i społeczne rozwoju dziecka. Promuje kulturę osobistą, znajomość zasad współżycia społecznego . Od początku istnienia współpracuje z Parafią Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej w zakresie pracy katechetycznej i sakramentów.

Idea powstania osobnego oddziału klas 0 – 3 dla szkół im.Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich oddział nauczania zintegrowanego istnieje od 2004 roku. Pierwotnie powstała jako brakujące oddziały do istniejącej już w Sulejówku szkoły podstawowej składającej się z klas 4-6. W chwili obecnej placówka cieszy się dużą niezależnością. Posiada osobną dyrekcję i kadrę nauczycielską. Realizuje osobne, niezależne, dobrane do tej grupy wiekowej programy nauczania i imprez. Szkoła mieści się również w samodzielnym budynku, gwarantując dzieciom w wieku 6-9 lat komfortowe i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Po ukończeniu naszej szkoły uczniowie (jeśli taka jest wola rodziców) zmieniają budynek i rozpoczynają naukę w klasie IV w budynku szkół Moraczewskich w Sulejówku.

Szkoła ze względu na kadrę nauczycielską, atmosferę pracy i warunki lokalowe umożliwia dzieciom łagodne i bezstresowe wejście w etap nauki szkolnej. Pierwszy etap szkoły to czas niezwykle ważny w życiu każdego człowieka. Czas kształtowania nawyków, upodobań i wyrabiania w sobie stosunku do szkoły. Naszym celem jest zachęcenie dziecka do nauki i pokazania mu szkoły jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego.

Szkoła im.Moraczewskich chce:
– aby czas w którym dzieci przebywają w naszej placówce był maksymalnie wykorzystany.
– w godzinach 8-17:30 musi znaleźć się czas na naukę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia, zabawę rozwijającą kreatywność dziecka ale także czas na odrobienie lekcji. Po powrocie do domu dziecko i rodzic powinni mieć czas na odpoczynek i bliskość nie związaną z aktywnością szkolną.

W dzisiejszych czasach rodzice pragnąc zapewnić dziecku dobre warunki rozwoju poszukują dla niego różnych zajęć pozaszkolnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasza placówka w tzw czasie świetlicowym gwarantuje szeroki katalog ciekawych i profesjonalnie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2016/17 uczniowie mogą uczęszczać na następujące zajęcia:

– JĘZYK HISZPAŃSKI

– JĘZYK FRANCUSKI

– JĘZYK ANGIELSKI

– ROBOTYKA

– PLASTYKA

– CERAMIKA

– TANIEC

– KOŁO ORTOGRAFICZNO-HUMANISTYCZNE

– KOŁO TEATRALNE

– ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

– TERAPIA RĘKI

– GIMNASTYKA KOREKCYJNA

– JU-JITSU

– ZUMBA

– SZACHY

– MŁODY ODKRYWCA

– MAŁA MATEMATYCZKA

Do tradycji szkoły należą liczne wyjazdy do teatrów i muzeów (korzystamy z rocznych programów proponowanych przez muzea i teatry), a także wyjazdy na Zieloną Szkołę . W latach ubiegłych nasi uczniowie m.in. wędrowali w ramach Zielonej Szkoły po Tatrach i Bieszczadach, poznawali mazurską przyrodę, byli zapoznawani z historią średniowiecznych zamków na Pomorzu. Szczegółowy plan imprez szkoła co roku przedstawia rodzicom.

Klasy mogą liczyć maksymalnie 15 osób .

MODEL WYCHOWANKA

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH W WARSZAWIE WESOŁEJ

Uczeń:
– jest zainteresowany nauką, czerpie radość z nauki i poznawania świata,
– uczy się języków i obsługi komputera,
– odznacza się dużą kulturą osobistą,
– jest uczciwy, sprawiedliwy, wrażliwy, tolerancyjny,
– jest asertywny i umie opanować agresję,
– jest przywiązany do tradycji,
– umie współdziałać w grupie,
– jest wrażliwy na piękno, zatroskany o ochronę przyrody,
– to krytyczny odbiorca informacji podawanych w środkach masowego przekazu,
– jest wrażliwy na drugiego człowieka, opiekuńczy,
– zna własne i cudze prawa, szanuje je,
– dba o własne zdrowie, przestrzega zasad higieny