REKRUTACJA

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć jedną klasę 0 (roczne przygotowanie przedszkolne) i jedną klasę I.
Nasza szkoła oferuje małe klasy i świetnie wykształconą kadrę pedagogiczną. Staramy się, aby nasi Uczniowie zyskiwali w niej pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne w momencie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Każdy wychowawca wspierany jest w swojej pracy pomocą oddzielnych nauczycieli: języków obcych, zajęć komputerowych, muzyki i religii. Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. W klasie I i II język angielski odbywa się w wymiarze 4 lekcji tygodniowo, a w klasie III – 5 godzin tygodniowo. Dodatkowo dzieci do I klasy uczą się też języka hiszpańskiego oraz uczestniczą w konwersacjach z native speakerem.
Jako kadra pragniemy inspirować naszych Uczniów do podejmowania samodzielnych wyzwań, rozwijania zainteresowań, poszukiwania swojej drogi i czerpania radości z samego procesu uczenia się wspierając i towarzysząc w odkrywaniu pasji i talentów. Realizujemy ogólnopolską podstawę programową w formie rozszerzonej w porównaniu do szkół publicznych. Gwarantujemy indywidualne podejście do ucznia oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami. Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniamy opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, zajęcia z logopedą (we wrześniu wszyscy nasi nowi uczniowie są objęci badaniami przesiewowymi), neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii pedagogicznej oraz terapeutą pracy ręki.
W ofercie mamy zajęcia dodatkowe, z których większość wliczona jest w podstawowe czesne. Organizujemy liczne wyjazdy do teatrów, muzeów i innych ciekawych miejsc, które zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój edukacyjny i społeczny. W naszej pracy dbamy nie tylko o rozwój wiedzy, ale również o odpowiedzialne kształtowanie osobowości dziecka jako osoby przestrzegającej zasad kultury, otwartej i tolerancyjnej.
Serdecznie zapraszamy w progi naszej szkoły! Rekrutacja nadal trwa! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie: 793 250 090.
Dyrekcja i grono pedagogiczne
Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Z. i J. Moraczewskich