Kadra

Właściciel i dyrektor szkoły: Artur Abramowicz

 

Wicedyrektor: Edyta Antoniuk

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Katarzyna Kupiecka
Edyta Antoniuk ( nauczyciel wspomagający)
Izabela Kwiatkowska
Longina Wilczyńska
Sylwia Mazur ( nauczyciel wspomagający)
Magdalena Chajęcka (nauczyciel wspomagający)

Język angielski: Bożena Zasada
Muzyka: Szymon Stateczny
Religia: Edyta Antoniuk
Informatyka: Magdalena Chajęcka
Pedagog szkolny – Edyta Antoniuk
Świetlica: Magdalena Chajęcka

Język hiszpański: Rafael Garcia Diaz  NT

język angielski : Chase Noor NT

Zajęcia wychowania fizycznego: Robert Hoppe

Logopeda: Małgorzata Gontarz

Terapia ręki:  Izabela Kwiatkowska

Psycholog: Magdalena Wasilenko

Zajęcia dodatkowe:

Basen : OSiR Anin

Ceramika: Joanna Maciąg

Ju-jitsu: Agnieszka Wyzińska – szkoła Zanshin

Koło plastyczne: Longina Wilczyńska

Szachy: Adrianna Staniszewska

Zajęcia matematyczne:  koło matematyczne Izabela Kwiatkowska

 

KADRA 2018/19

WYCHOWAWCY:

KLASA 1 – Izabela Kwiatkowska, Magdalena Chajęcka
KLASA 2 – Longina Wilczyńska, Sylwia Mazur
KLASA 3 – Katarzyna Kupiecka, Edyta Antoniuk