Kadra

Właściciel i dyrektor szkoły: Artur Abramowicz

Wicedyrektor: Edyta Antoniuk

Doradca metodyczny: Katarzyna Kupiecka

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:
Klasa O:
Klasa I: Magdalena Chajęcka
Klasa II: Izabela Kwiatkowska
Klasa IIIa: Katarzyna Kupiecka
Klasa IIIb: Anna Pyrzanowska

Język angielski: Bożena Zasada
Muzyka: Szymon Stateczny
Religia: 
Edukacja informatyczna: Magdalena Chajęcka
Zajęcia wychowania fizycznego: Robert Hoppe
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog: Edyta Antoniuk
Psycholog: Magdalena Wasilenko
Logopeda: Małgorzata Gontarz, Kalina Bąk
Zajęcia z zakresu terapii ręki: Izabela Kwiatkowska
Język hiszpański (native speaker): Rafael Garcia Diaz
język angielski (native speaker): Chase Noor
Wychowawca świetlicy: Magdalena Chajęcka