Język chiński w naszej szkole!

W ostatnich latach daje się zaobserwować na świecie wzmożone zainteresowanie nauką języka chińskiego. Nauka tego języka coraz częściej podejmowana jest na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Zważywszy na to, że ¼  ludności ziemi posługuje się językiem chińskim a Chiny z roku na rok stają się coraz silniejszą potęgą gospodarczą, podjęcie przez dzieci nauki tego języka to doskonała inwestycja w ich przyszłość. Jednocześnie też ciekawa przygoda powodująca otwarcie się na odmienne kultury i stymulująca rozwój ogólny młodego człowieka.

Jakie korzyści dla rozwoju niesie nauka języka chińskiego?

  1. Równomierny rozwój obu półkul mózgowych

Z naukowego punktu widzenia, każda półkula mózgowa posiada swoje określone funkcje. Lewa półkula mózgowa przetwarza informacje na poziomie logiki, słów, zbiorów itp., prawa zaś odpowiedzialna jest za obrazy, wyobraźnię, wyczucie rytmu, barwy itp. Obie półkule mózgowe niezależnie od siebie mogą przejmować funkcje całego mózgu, ale jeżeli obie półkule pracują jednocześnie, wyniki pracy umysłowej są kilkakrotnie lepsze od tych, kiedy wykorzystujemy tylko jedną z nich. Polskie dzieci w procesie edukacji bardziej wykorzystują lewą półkulę mózgową. Nauka chińskiego sprzyja rozwojowi obu półkul z przewagą prawej. Używając języka chińskiego jednocześnie korzystamy z obu półkul mózgowych, ponieważ wypowiadając konkretne słowa jednocześnie wizualizowane jest ich oznaczenie graficzne.

  1. Ćwiczenie wyobraźni

Współczesne znaki chińskie (ideogramy) powstały na skutek ewolucji pierwotnego pisma obrazkowego (piktogramów). Forma wielu współczesnych znaków wciąż pozwala na odgadnięcie ich znaczenia. Uczniowie, próbując odgadnąć znaczenie znaku „po wyglądzie” ćwiczą wyobraźnię.

  1. Kształtowanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności syntezy i tworzenia analogii.

Współczesny znak chiński nie jest przypadkowym rysunkiem. Stanowi on logiczną i uporządkowaną całość składającą się z określonej liczby elementów ułożonych w ściśle określonym porządku a przy ich zapisie obowiązuje kolejność. Znaki złożone posiadają tzw. klucz, czyli element graficzny warunkujący ich przynależność do określonej grupy. Dlatego zgłębianie piśmiennictwa chińskiego w sposób naturalny wspomaga kształtowanie u młodych ludzi zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolność syntezy i tworzenia analogii.

  1. Wspomaganie w terapii dzieci nadpobudliwych i z problemami w skupieniu uwagi

Nauka pisma chińskiego, a w szczególności chińskiej kaligrafii jest bardzo atrakcyjnym i lubianym przez dzieci zajęciem. Wymaga jednak chwili cierpliwości i skupienia uwagi. Dlatego może służyć jako forma wspomagająca w terapii dzieci nadpobudliwych i mających problemy z koncentracją.

  1. Nauka mowy chińskiej wyrabia słuch i intuicyjne wyczucie rytmu.

Język chiński ma bardzo melodyjne brzmienie. Jest to język, w którym intonacja oraz rytmika odgrywają bardzo duże znaczenie W języku mandaryńskim wyróżniamy  4 podstawowe tony i jeden neutralny. Zachowanie odpowiedniej rytmiki i tonalności wypowiadanego wyrazu lub zdania warunkuje jego zrozumiałość. Dlatego śmiało można powiedzieć, że nauka chińskiego wyrabia słuch i intuicyjne wyczucie rytmu.

  1. Nauka chińskiego pomaga w podniesieniu samooceny

Nauka języka chińskiego jest atrakcyjna dla dzieci również z powodu, że dość łatwo mogą one odnosić sukcesy. Gramatyka tego języka jest stosunkowo prosta, całkowicie pozbawiona skomplikowanych odmian, stanowiących największy problem dla młodych uczniów.

Naukę języka chińskiego dobrze jest rozpocząć jak najwcześniej. Przy czym u młodszych dzieci traktowana powinna być bardziej w kategoriach zajęć ogólnorozwojowych niż językowych. Warto zaznaczyć , ze w przypadku dzieci, najważniejszy jest sam proces nauki, ważniejszy nawet niż późniejsza znajomość tego języka.

W szkołach Moracz od 19.03.2018 rozpoczniemy zajęcia z języka i kultury Chin dla dzieci na wszystkich poziomach edukacji. Każda klasa będzie miała godzinę zajęć tygodniowo. W klasach młodszych szkoły podstawowej zajęcia prowadzone będą gównie w formie luźnych gier i zabaw mających na celu oswojenie dzieci z językiem i kulturą Chin (70% zabawy 30% nauki języka).  W klasach starszych szkoły podstawowej i gimnazjum nacisk na naukę języka zwiększy się (70% nauki 30% zabawy). W liceum będzie realizowany program nauki języka przygotowujący młodzież do przystąpienia do egzaminu HSK na kolejnych poziomach. Zdanie 4 poziomu egzaminu HSK daje możliwość uzyskania stypendium chińskiego na roczną naukę

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez panią Dong Meilin, wykwalifikowaną nauczycielkę jęz. chińskiego jako obcego .

Kwiecień 6th, 2018|