Cennik

920zł – miesięczne czesne, w skład którego wchodzą wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (mamy rozszerzoną siatkę godzin w porównaniu ze szkołami publicznymi), język angielski (w wymiarze 4 godzin tygodniowo), zajęcia z native speakrem języka angielskiego, zajęcia z języka hiszpańskiego (2 godziny tygodniowo), zajęcia na basenie, zajęcia z wychowania fizycznego, konsultacje psychologa szkolnego i logopedy w razie potrzeby, opieka w świetlicy do godziny 17.30.

Czesne jest płacone niezależnie od nieobecności dziecka w szkole np. w przypadku choroby.
Wpisowe wynosi 800 zł i płacone jest w momencie zapisu dziecka do szkoły.
Zapisując dziecko do pierwszej klasy, rodzice wypełniają wniosek i dostarczają z przedszkola ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a także podpisują umowę ze szkołą.
Opłaty wnoszone są na początku każdego miesiąca (do 5 – tego) – 12 miesięcy.

Na drugie dziecko uczące się w naszych szkołach przysługuje 25% zniżki (czesne wynosi wówczas 690 zł), a na trzecie – 50% zniżki (460 zł). Natomiast czwarte dziecko korzysta z nauki w naszych szkołach bezpłatnie.